top of page
foceni-newborn-doma-boskovice (37 of 46)
DSC07384-2
rodinne foceni
foceni deti
foceni rodin
DSC05160
fotograf boskovice
newborn foceni
parove foceni
list.jpg

PRŮBĚH FOCENÍ VENKU

V exteriéru můžeme realizovat rodinné, těhotenské a párové focení.

Focení není příliš stylizované a určitě si ho spolu užijeme. Děti si pohrají, proběhnou a rodiče se spolu příjemně projdou.

Tak pojďte se mnou na poklidnou procházku přírodou, při zapadajícím slunci a nebo i dramatických mračen a nechte

tak vzniknout vzpomínku na vaše láskyplné okamžiky.

PRŮBĚH FOCENÍ U VÁS DOMA

Doma se cítíte uvolněně, obzvláště děti. Je to pro ně přirozené a známé prostředí. Pro čerstvě narozená miminka je domácí focení ideální volba. Velké plus je, že doma se může fotit při jakémkoliv počasí. Jsem schopna v každé domácnosti najít koutek, který bude na fotografiích vypadat dobře.

KDY MOHU FOTOGRAFIE OČEKÁVAT?

Náhledové fotografie zasílám do dvou týdnů. Finální fotografie můžete očekávat do 3 - 4 týdnů.

U svatebních balíčků zasílám rovnou hotovou zakázku do dvou měsíců.

CO SI VZÍT NA SEBE?

Jak se na fotografování venku obléknout? Důležité je, abyste se cítili pohodlně a sami sebou. Doporučuji se vyvarovat

křiklavým barvám a oblečení s potiskem, nápisy a obrázky. Naopak fotografii pozdvihne oblečení v přírodních a jemných

barvách a pro ženy a děvčátka jsou velmi fotogenické dlouhé šaty a sukně.

list.jpg

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 FOTOGRAFKA JANA KUBÍČKOVÁ
IČO: 10889914
 +420 724 586 346
jana-kubickova@email.cz
WWW.JANAKUBICKOVA.COM

Focení

​Volbu vhodného oblečení a doplňků klient s fotografem domluví před focením.

Lokace exteriérového focení je určena po vzájemné dohodě. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný volný termín.

Do týdne po uhrazení ceny focení obdrží klient odkaz na galerii s náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě.

Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf, jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku. Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenovat a ani je dále upravovat. Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do týdne od obdržení.

Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy.

Pokud si klient vybere fotografii nad rámec balíčku, zaplatí za každý kus 200 Kč.

Splatnosti cen

 • Ceny za nabízené balíčky jsou uvedeny na webových stránkách fotografa: www.janakubickova.com v sekci Ceník. 

 • Za účelem závazné rezervace termínu focení je klientovi účtována nevratná záloha ve výši 1000 Kč, která bude odečtena z celkové ceny. Faktura na rezervační zálohu bude zaslána fotografem na e-mail klienta poté, co bude provedena objednávka služeb. Splatnost faktury činí 3 pracovní dny, přičemž v případě jejího neuhrazení bude termín uvolněn pro jiné zájemce. Pokud je zarezervovaný termín v brzké době, záloha se neúčtuje.

 • Termín focení může klient změnit nebo zrušit ze závažných důvodů do 24 hodin předem, jinak rezervační záloha propadá..

 • Cena za balíček a fotografie vybrané nad rámec balíčku je doplacena po finálním výběru z náhledů a je zaplacena převodem na účet.

 • Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného balíčku či případného doplatku za doplňkové fotografie, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena.

 

Dodání fotografií

 • Upravené fotografie neobsahují logo.

 • Doba dodání fotografií je 3 - 4 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě.

 • Retušuji pouze pupínky, modřiny, rušivé okolí. Dětem před focením doma odstraňte "tetovačky", ty neretušuji. Nejsem grafik, takže neměním proporce postav. Fotím realitu.  Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvod k reklamaci :))

 • Barevné cítění a stylizace odráží můj osobní styl, proto berte na vědomí, že výsledek bude takový, jaký prezentuji zde na svých stránkách. Pokud si přejete jiný styl fotografie, musíte si najít jiného fotografa.

 • Hotovou zakázku doručím klientům jako osobní galerii, odkud si ji mohou stáhnout.

 • Neupravené fotografie neposkytuji.

 

Archivace fotografií

Galerii má klient k dispozici po dobu jednoho roku. Upravené fotografie fotograf archivuje také po dobu jednoho roku. Může je tedy klientovi znovu zaslat elektronickou formou.

Souhlas s poskytnutím fotografií

Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné mě o tom předem informovat (nejpozději s předáním výběrů k úpravě). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu.

 

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora! 

Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou osobní prezentaci. Klient, ani žádná další osoba, nesmí dílo upravovat tak, aby změnil jeho vzhled.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, kontaktní adresa, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání fotografií)

 • vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

 

Zpracování údajů

 • Fotograf v okamžiku objednání fotografií získává ke zpracování osobní údaje klienta. Ochrana těchto údajů podléhá Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679

 • Osobní údaje jsou poskytovány za účelem poskytování služeb a realizování vzájemné komunikace mezi oběma smluvními stranami.

 • Tyto osobní údaje budou u fotografa uloženy po dobu 1 roku.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto podmínky platí od 1. 6. 2021

list.jpg
bottom of page